Film

Spor fra en storhedstid er optaget i november 2013 og viser nogle af de sidste rester af Københavns havnebaner og industribaner og der vises gamle historiske fotos. Flere af de jernbanelokaliteter som blev filmet i 2013 er helt væk i dag. Filmen varer cirka 6 minutter.

Spor fra en storhedstid 2 omhandler genanvendelsesprocessen af den nedlagte Amagerbane. Bl.a. det hårde arbejde med at rydde banen. Filmen har både humor og historiske fortællinger af bl.a. byhistoriker Allan Mylius Thomsen, som følger det gamle Amagerbane tracé, hvor der visis historiske fotos m.m. Filmen er optaget i 2014. Filmen varer ca. 25 minutter.

Filmen om Amagerbanens 90 års fødselsdag. Og om hele banens historie i alle detaljer. Fortalt af Bruno Pedersen, som gennem 1990’erne var aktiv på Amagerbanen. Filmen er fra 1997.

Amagerbanens skinnecykler fik i sommeren 2016 lov af Banedanmark til at køre på det gamle godsspor TIB7 fra Århusgade ved Nordhavn via Svanemøllen st, Ryparken st til Lersøen. Filmen varer cirka 7 minutter.

To af Amagerbanens skinnecykler gæstede i sommeren 2016 flere af de svenske dressinbaner i Skåne. Filmen er optaget i smukke naturomgivelser og varer cirka 5 minutter.