Biodiversitet på banen

Biodiversitet på Amagerbanen

    

 

Jernbanedrift på baneterræner har bidraget med en helt unik naturtype til det danske landskab. Vi ønsker at fremme, beskytte og oplyse omkring den særegne og artsrige natur på baneterrænet og øge påskønnelsen af den, uden at begrænse den nuværende brug.

InfraNatur har sammen med Miljø- og Fødevareministeriet udarbejdet en rapport om biodiversitet på de danske baneterræner, som du kan læse her:

http://www.habitats.dk/documents/Inspirationspapir_InfraNatur_02.06.17.pdf

På Amagerbanens 1,2 km tracé ses diverse former for vild natur, samtidig med at den kulturhistoriske jernbane har sine tydelige visuelle og funktionelle spor

Fotograf: Astrid M. B. Rasmussen

Teknik- og Miljøborgemester Ninna H. Olsen cykler en skinnecykel på Amagerbanen i 2018